[flash]
[flash]

Rozwój obszarów wiejskich

Zielona agroturystyka

Seria szkoleń, wizyt studyjnych i indywidualnego doradztwa dla 20 rolników zainteresowanych uruchomieniem ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego.


więcej

 

Brama na Bagna - stad swiat wydaje się lepszy

Projekt jest realizowany na obszarze „Brama na Bagna”, zaś jego celem jest kształtowanie proekologicznego i prozdrowotnego stylu życia na obszarze „Brama na Bagna”.


więcej

 

Zielone Wrota – międzysektorowy portal przyrodniczy województwa podlaskiego

Portal internetowy kompleksowo opisujący walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe województwa podlaskiego.


więcej

 

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Brama na Bagna

Partnerski projekt wsparcia turystycznego rozwoju obszaru gmin Wizna, Rutki i Zawady, zwanego „Brama na Bagna”.


więcej

 

Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej

Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Centrum Europejskim Zrównoważonego Rozwoju z Wrocławia jest pilotażowe tworzenie „zielonych” miejsc pracy poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych.


więcej

 
1 2 >

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka