[flash]
[flash]

Inne

Remont i doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie AGRO GROUP w celu poprawy jakości i efektywności społecznych działań z zakresu ochrony przyrody na Podlasiu

Remont i doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej prowadzonego przez Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group.


więcej

 

Przyroda Polska dla Europy

Seminarium objazdowe po najbardziej wartościowych przyrodniczo i kulturowo obiektach województwa Podlaskiego, zorganizowane we współpracy z Saksońską Fundacją Przyrody i Środowiska Drezna z Niemiec.


więcej

 

Projekt "Budowa platformy współpracy Stowarzyszenia Agro – Group z partnerami zewnętrznymi"

W ramach projektu wydano kalendarze ekologiczne, przeprowadzono spotkania z redaktorami naczelnymi mediów oraz zapewniono sprawne funkcjonowanie biura Stowarzyszenia Agro-Group.


więcej

 

Profesjonalizacja działalności Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"

W ramach projektu zatrudniono osobę do prowadzenia sekretariatu organizacji, opracowywania wniosków grantowych oraz prac udoskonalających działalność Stowarzyszenia "Agro – Group".


więcej

 

Przyroda Polska dla Europy

Seminarium objazdowe po najbardziej wartościowych przyrodniczo i kulturowo obiektach województwa Podlaskiego, zorganizowane we współpracy z Saksońską Fundacją Przyrody i Środowiska Drezna z Niemiec.


więcej

 
1 2 >

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka