[flash]
[flash]

Działalność

Kalendarz działań

Harmonogram działań Stowarzyszenia Agro-Group


więcej

 

Finansowanie działalności

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" nie prowadzi działalności gospodarczej, jest typową organizacją non-profit.


więcej

 

Współpraca

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" realizując swoje cele statutowe prowadzi szeroką współpracę z podmiotami prywatnymi, pozarządowymi, rządowymi i samorządowymi.


więcej

 

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka