[flash]
[flash]

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" zrzesza osoby zawodowo związane z ochroną środowiska: pracowników firm, instytucji, szkół i uczelni wyższych, jak również innych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" istnieje od 1997 roku i od początku swojego istnienia stawia na działalność wspierającą szeroko pojętą ochronę środowiska oraz międzysektorową współpracę w tym zakresie.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to:

- edukacja ekologiczna,
- rozwój obszarów wiejskich,
- wsparcie eko- i agro-turystyki,
- wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego,
- promocja zachowań proekologicznych.

Pracujemy na to by stosunki i współpraca pomiędzy władzą, społecznościami lokalnymi, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem, na rzecz kompleksowej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, uwzględniała wszystkie sfery życia.

Stowarzyszenie "Agro-Group" realizuje projekty w ramach których prowadzone są działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne oraz wydawane publikacje.
W ramach struktury LOT "Brama na Bagna", Stowarzyszenie uczestniczy w prowadzeniu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze nad Narwią.

Stowarzyszenie "Agro-Group" jest sygnatariuszem Karty Etycznej POE.

Stowarzyszenie "Agro-Group" jest członkiem:

Polskiej Zielonej Sieci: www.zielonasiec.pl
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna” www.bramanabagna.pl
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich www.faow.org.pl
Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego www.bwle.most.org.pl

Statut
Misja i cele działania

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka