[flash]
[flash]

Procedura wyboru wykonawców stosowana przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro – Group nr 2/VIII/2011 z 26.08.2011 dotycząca zasad wyboru wykonawców usług i dostawców towarów

1. Przy każdym wyborze wykonawców usług i dostawców towarów obowiązuje zasada równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
2. W przypadku wyboru wykonawców usług i dostawców towarów o wartości pomiędzy 6.000 EURO a 14.000 EURO, obowiązuje prowadzenie dokumentacji z wyboru wykonawców w formie pisemnej i sporządzenie notatki z przeprowadzonego postępowania;
3. W przypadku wyboru wykonawców usług i dostawców towarów o wartości przekraczającej 14.000 EURO, obowiązuje
- publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Stowarzyszenia Agro – Group oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeniowej w biurze Stowarzyszenia Agro – Group lub wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców;
- prowadzenie dokumentacji w formie pisemnej i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania;
4. Powyższe zasady mogą być stosowane w inny sposób o ile podmiot przyznający środki finansowe na dofinansowanie projektu wymaga specjalnych procedur wyboru wykonawców usług i dostawców towarów, a procedury te nie są sprzeczne z obowiązującym prawem. 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka