[flash]
[flash]

Fundusze

Wortal projektów proekologicznych

Finansowany przez NFOŚiGW projekt stanowiący uzupełnienie i kontynuację projektu "Monitoring Powiatowych oraz Miejskich/Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska".


więcej

 

Monitoring Powiatowych oraz Miejskich/Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska

Przeprowadzono analizę zasad przyznawania dotacji przez Powiatowe oraz Miejskie/Gminne Fundusze Ochrony Środowiska pod kątem spójności z innymi funduszami krajowymi oraz dostępnymi na lata 2007-2013 funduszami unijnymi. Analizie poddano 459 funduszy, w tym powiatowe, miejskie i gminne.


więcej

 

Monitoring krajowych funduszy ochrony środowiska

Celem projektu jest wzmocnienie efektywności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez monitorowanie i upowszechnianie informacji na temat projektów finansowanych przez Fundusze Ochrony Środowiska, w celu unikania sytuacji wielokrotnego finansowania podobnych działań przez różne fundusze oraz poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych.


więcej

 

Promocja Dobrych Praktyk – Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju

Ogólnopolski projekt promocyjny, jego realizacja w woj. podlaskim opiera się na dwóch elementach - wystawie oraz seminarium.


więcej

 

Zasada ekorozwoju w procesie wdrażania funduszy europejskich w Polsce

Celem projektu było przygotowanie przedstawicieli NGO w Panelach Ekspertów, Komitetach Sterujących i Komitetach Monitorujących, łączników regionalnych oraz specjalistów programu Euro-ngo do respektowania zasady ekorozwoju przy ocenie oraz tworzeniu projektów finansowanych ze środków unijnych, jak też przygotowanie ngo do partnerstwa pozarządowo-publiczno-prywatnego.


więcej

 
1 2 >

 


Działalność Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka