[flash]
[flash]

Zapytania ofertowe i przetargi

Procedura wyboru wykonawców stosowana przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Uchwała Zarz±du Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro – Group
nr 2/VIII/2011 z 26.08.2011 dotycz±ca zasad wyboru wykonawców usług i dostawców towarów


więcej

 

 


Działalno¶ć Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group jest dofinansowana ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

statystyka